pot

Nga Wiktionary

POT m. krahin.

1. Fëmijë, foshnjë; tërësia e njerëzve të një barku; brez. Na lindi një pot.

2. Pjella e kafshës, i vogli i kafshës; brezi i ri i kafshëve. Poti i këtij viti pati më shumë femra se meshkuj.

3. Mashkulli i kafshëve që lihet për ndërzim; damaz.