postier

Nga Wiktionary

POSTIER m.

Ai që shpërndan letrat, shtypin etj. nëpër shtëpitë e banimit ose nëpër qendrat e punës, shpërndarësi i postës; letërshpërndarës. Postieri i fshatit. Çanta e postierit. Erdhi postieri.