Jump to content

postat

Nga Wiktionary

POSTAT m.

Rrip toke që ndodhet midis dy vijash; ngastër toke që mund ta punojë bujku në një hov; lehe. Postat me patate (me lule). Korri një postat misër.

  • Mos e hap postatin! shih te HAP.


POSTAT kal. krahin.

E lodh shumë dikë, e këput. E postati kalin.