post

Nga Wiktionary

POST m. libr.

1. Detyra a përgjegjësia e dikujt; vendi që zë a që mban dikush, nëpunësi zakonisht e lartë; ofiq. Post i rëndësishëm (i lartë). Post drejtues. Post zyrtar (qeveritar, shtetëror). Post i vështirë (me përgjegjësi). Posti i kryetarit. Posti i drejtorit. Zë (mban, mori) postin e... Shfrytëzonin postet.

2. Vend i posaçëm për të ruajtur; vend, zakonisht më i lartë, i mbrojtur e i fortifikuar, ku rrinë disa ushtarakë për të vëzhguar a për të ruajtur, postë. Post luftarak. Posti i vrojtimit. Qëndron (është) në post është duke kryer detyrën e caktuar, është në krye të detyrës.

3. tek. Vend i posaçëm, i pajisur me mjetet e nevojshme, nga ku mund të ndryshohet rryma elektrike ose të drejtohen në mënyrë automatike mekanizma të ndryshëm. Posti i komandimit.