posa

Nga Wiktionary

POSA

I. ndajf.

Sapo, porsa. Posa doli. Posa lindi dielli.


II. lidh.

1. Sapo, porsa. Posa e panë, iu hodhën në qafë. Posa të vijë, do t'i them. Eja, posa të hash bukë.

2. bised. Përdoret për të ndërtuar fjali që shprehin lloje të ndryshme marrëdhëniesh shkakore; derisa, meqenëse, meqë etj. Posa nuk dëshiron, nuk po e thërres.POSA- fjalëform.

Porsa-; p. i posablerë, i posapjellë etj.