pohe

Nga Wiktionary

POHE f. vet.

Me pohe e me bujë. keq. shih te BUJ/Ë,~A.