poet

Nga Wiktionary

POET m.

1. Ai që bën vjersha; vjershëtor. Poet lirik (epik). Poet i shquar. Poetët e rinj. Poetët e Rilindjes.

2. fig. Njeri me shpirt të ndjeshëm, që priret nga e bukura dhe frymëzohet lehtë. Është poet ai.