plug

Nga Wiktionary

PLUG m.

1. Vegël bujqësore prej hekuri, me plor të madh e të gjerë, që tërhiqet me traktor, me kuaj a me qe për të lëruar tokën ose për të hapur vija kulluese. Plug i lehtë plug për punime të cekëta. Plug i rëndë plug për punime të thella. Plug mbathës plug që përdoret për të mbathur bimët. Plug urith plug që përdoret për drenimet. Plug fushor (kodrinor, malor). Plug për hapje vijash. Plug pa veshë. Doraku i plugut. I shkoi plugun.

2. bised. Lërim, plugim. Plugu i parë (i dytë). Plugu i janarit është vlagë e beharit. fj. u. Sasi dheu aq sa ngre kjo vegël në një hulli. Një plug dhe.