pira

Nga Wiktionary

PIRA f. vet.

Tërësia e pijeve që shtrohen zakonisht në një gosti a në një dasmë. Ia shtruan me të ngrëna e me të pira.