personel

Nga Wiktionary

PERSONEL m.

  • Tërësia e punonjësve që kryejnë një veprimtari të njëjtë e të përbashkët në një institucion a ndërmarrje (kryesisht për nëpunësit). Personeli drejtues. Personeli mjekësor i spitalit. Personeli mësimor i shkollës. Personeli teknik i ndërmarrjes. Personeli i ambasadës.