partner

Nga Wiktionary

PARTNER m. libr.

  • 1. Ai që merr pjesë së bashku me një tjetër a me të tjerë në një lojë, në një ndeshje, në një shfaqje në skenë a në një veprimtari tjetër të tillë. Partner i mirë. Partner në shah.
  • 2. edhe keq. Ai që bën së bashku me një tjetër a me të tjerë një punë, një marrëveshje, një bisedë etj. Partner i fuqishëm.