paralelepiped

Nga Wiktionary

PARALELEPIPED m. gjeom.

  • Trup gjeometrik me gjashtë faqe dy nga dy paralele, baza e të cilit është katërkëndësh kënddrejtë ose një paralelogram. Vëllimi i paralelepipedit. Faqet e paralelepipedit.