pan

Nga Wiktionary

PAN m. hist.

  • Çifligar i madh në Poloni dhe në disa vende të tjera sllave. Panët polakë. Pronat e panëve.


PAN- fjalëform.

  • Pjesa e parë e fjalëve të përbëra, që i përgjigjet kuptimit të fjalëve «gjithë, mbarë»; p.sh. panafrikan, panamerikan, panaziatik, panballkanik, pansilavizëm, panshqiptar etj.