padi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PADI f. drejt.

  • Kërkesa që i bën dikush gjykatës kundër një tjetri për të mbrojtur një të drejtë ose për të kërkuar zgjidhjen e një çështjeje; akti që përmban këtë kërkesë. Padi civile. Padi shkurorëzimi. Padi trashëgimore. Rrëzimi i padisë. Ngriti padi.