përshkruaj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PËRSHKRUAJ kal.

  • 1. Paraqit me shkrim a me gojë tiparet e dikujt a të diçkaje, veçoritë e një dukurie, rrethanat e zhvillimit të një ngjarjeje, dukurie etj., tregoj me hollësi si është a si ka ndodhur diçka. Përshkruan betejën për çlirim. Përshkruan bukurinë e detit Jon (e bregdetit, e maleve). Përshkroi me hollësi gjithçka kishte parë.
  • 2. mat. Bëj a vizatoj një figurë rreth një tjetre.