përroskë

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PËRROSKË f.

Përrua i vogël; rrëke uji; përrua që zakonisht thahet në verë; përrua i tharë ose lug që formohet nga shirat në rrëpirën e një kodre a të një mali. Përroskë e thatë. Përroska, përroska bëhet lumi. fj.u.