përkthyes

Nga Wiktionary

PËRKTHYES m. sh

  • Ai që kthen diçka me shkrim a me gojë nga një gjuhë në një tjetër; ai që merret me përkthime. Përkthyes i aftë (i shquar). Përkthyes nga shqipja në gjuhë të huaj. Biseduan me (pa) përkthyes.