përkthim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

PËRKTHIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PËRKTHEJ, PËRKTHEHEM. Përkthimi i veprave të klasikëve.
  • 2. Tekst a vepër që është përkthyer nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, ajo që është përkthyer. Përkthim besnik (i lirë). Përkthime të bukura (të bëra me mjeshtëri). Përkthimet e Nolit. Ka bërë shumë përkthime. Merret me përkthime.
  • 3. gjuh., vjet. Lakim.