Jump to content

ormis

Nga Wiktionary

ORMIS kal. krahin.

  • Përgatit dikë a diçka, bëj gati; rregulloj, vë në rregull; e zbukuroj, e stolis. Ormis shtëpinë. Ormis plaçkat. Ormis gjellën. Ormisi pajën. Ormisën nusen.