oriental

Nga Wiktionary

ORIENTAL mb.

  • Që ka të bëjë me vendet ose me popujt e Lindjes, i Lindjes; që është karakteristik për vendet e Lindjes. Popujt orientalë. Vendet orientale. Qytet oriental. Gjuhët orientale. Këngë (valle) orientale. Gjellë orientale.