operator

Nga Wiktionary

OPERATOR m.

  • 1. spec. Punëtor i përgatitur për ta vënë në punë një mekanizëm të ndërlikuar ose për të drejtuar prodhimin në një repart të caktuar. Operatori i radarit. Operatori i uzinës (i turnit, i prodhimit).
  • 2. kinem. Ai që merr në film, kinooperator; ai që regjistron në filma zërin e aktorëve, muzikën etj.; ai që shfaq një film në kinema, tekniku i riprodhimit të filmit në kinema. Operatori i filmit. Operatori i zërit. Operatori i kinemasë.