om

Nga Wiktionary

OM m. fiz.

  • Njësia bazë për matjen e rezistencës elektrike (simboli).