ogurzi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

OGURZI mb.

  • 1. Që, sipas besëtytnive, mendohet se ndjell a sjell prapësi; fatzi; kund. ogurbardhë. Heshtje ogurzezë. Zë ogurzi. Shenja (fjalë) ogurzeza.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.