ogi

Nga Wiktionary

OGI f. krahin.

  • Gjë që është lënë mangët në diçka, e metë, cen. Njeri pa ogi. Ka ogi. Gjella është gatuar pa ogi.