observator

Nga Wiktionary

OBSERVATOR m.

  • Qendër shkencore për vëzhgime astronomike, meteorologjike etj.; ndërtesa e kësaj qendre me gjithë pajisjet e nevojshme. Observator astronomik (gjeofizik).