nom

Nga Wiktionary

NOM m. vjet.

  • Ligj; kanun. Nomet e zakonet e vendit. Nuk e jepte nomi.