njëkohësisht

Nga Wiktionary

NJËKOHËSISHT ndajf.

  • 1. Në të njëjtën kohë, të gjithë njëherësh, njëherazi, së bashku. U nisën njëkohësisht disa veta. Erdhën njëkohësisht. Folën njëkohësisht. E filluan punën njëkohësisht.
  • 2. Në të njëjtën kohë, po në atë kohë; po ashtu, gjithashtu. Lufton njëkohësisht në dy fronte. Është njëkohësisht problem politik dhe ekonomik.