nihilist

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

NIHILIST m.

  • 1. Ai që mohon në tërësi traditat, vlerat kulturore dhe normat morale të një shoqërie; ai që mban një qëndrim tepër mohues ndaj çdo gjëje.
  • 2. hist. Pasues i nihilizmit. Nihilistët rusë të shekullit XIX.


NIHILIST mb.

  • Që ka të bëjë me nihilizmin, që është veçori e nihilistit; mohues. Pikëpamje nihiliste. Qëndrim nihilist.