ngushtoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

NGUSHTOJ kal.

  • 1. E bëj diçka më të ngushtë; kund. zgjeroj. Ngushtoj pantallonat (fustanin). Ngushton enët e gjakut.
  • 2. I pakësoj vendin a hapësirën e nevojshme; kund. zgjeroj. E ngushtoi me shtëpi. Ardhja e tyre i ngushtoi.
  • 3. E bëj më të shtrënguar, e mbyll më tej; rrethoj mirë. E ngushtuan rrethimin. E ngushtuan darën forcuan rrethimin.
  • 4. E bëj më të vogël a më të kufizuar, zvogëloj, pakësoj. I ngushtoi tregjet. Ia ngushtoi rrezen e veprimit.
  • 5. fig. Kufizoj brenda disa caqeve, e bëj të kufizuar e të mangët. I ngushton horizontin (lëmin e njohurive). Ngushton tematikën. E ngushton rolin e diçkaje. E ngushton edukimin vetëm me leksione.
  • 6. fig. Zvogëloj përmasat e një dukurie, e bëj më pak të ndjeshme, kufizoj. Ngushtoj dallimet midis fshatit e qytetit.
  • 7. fig. E vë në një gjendje të vështirë; e zë ngushtë; e detyroj të bëjë diçka; e rëndoj. E ngushtoi me fjalë. E ngushtoi t'i lante borxhin.