nen

Nga Wiktionary

NEN I m.

  • Nënndarje e një ligji, e një kodi, e një rregulloreje etj., zakonisht e shënuar me një numër përpara. Nen plotësues. Nenet e ligjit (e kodit). Leximi (miratimi) i ligjit nen për nen.


NEN II m. krahin.

  • Nyelli, syri i këmbës, noçka. Neni i këmbës.
  • I ra nenit të këmbës e goditi dikë në pikën më të ndjeshme.