mua

Nga Wiktionary

MUA dhan., kallëz. e p. vetor UNË

  • Më tha mua. Ma dha mua. Më bie (më përket) mua. Më ke mua. Pa mua do të shkosh? Është për mua.