mospajtim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

MOSPAJTIM m.

  • 1. Mungesë pajtimi me dikë, mospranim i pajtimit. Mospajtimi i tyre për një kohë të gjatë. Mospajtimi me armikun.
  • 2. Mospranimi i diçkaje ashtu siç është, kundërshtimi i dikujt a i diçkaje, mospërputhja me të dhe lufta që i bëjmë. Mospajtimi me botën e vjetër (me ideologjinë e huaj, me shtypjen, me shfrytëzimin). Mospajtimi me mendimet (me qëllimet, me kërkesat, me të metat, me sjelljen, me qëndrimin) e dikujt.
  • 3. Mospërputhje e dy a më shumë gjërave, anëve, tipareve etj. Mospajtim mendimesh (pikëpamjesh, qëllimesh, kërkesash). Mospajtimi i fjalëve me veprat. Mospajtimi i formës me përmbajtjen.