more

Nga Wiktionary

MORE pasth. bised.

  • 1. Përdoret kur i thërresim ose kur i drejtohemi një burri a një djali. Ik (largohu) more! More, lëvizi duart! Hajde shpejt, more! Rrini urtë, more! Ç'thua more, vërtet? More, po s'merr vesh ti? Ku po shkoni, more?!
  • 2. përd. pj. Përdoret pranë një thirrori, të përfaqësuar nga një emër i gjinisë mashkullore, për të përforcuar shprehjen e thirrjes, të ndjenjës etj. a për t'u dhënë këtyre një ngjyrim afrie. Ah, more djalë! More shokë! Si je, more burrë? Si shkoni, more djem? Ç'thoni, more vëllezër? Ah, ti more i mjerë!