Jump to content

moratorium

Nga Wiktionary

MORATORIUM m.

  • 1. ek. Shtyrja e afatit për shlyerjen e huave a të kredive, që bëhet me vendim qeverie ose me ligj në raste të veçanta e në rrethana të jashtëzakonshme (në rast lufte, fatkeqësie natyrore, krize etj.); ndalim i përkohshëm i pagimit të borxheve. Kërkonin moratorium. U shpall moratoriumi.
  • 2. libr. Ndërprerje e përkohshme e një veprimi, e një pune a e një veprimtarie, shtyrje për një kohë e një pune. Hoqën moratoriumin për provat bërthamore.