Jump to content

moment

Nga Wiktionary

MOMENT m. libr.

  • Çast. Moment i rëndësishëm (historik). Moment kritik. Momente të vështira. Momenti i nisjes (i fillimit, i fundit). Në çdo moment. Që nga ky moment.
  • Momenti elektrik fiz. madhësia që del nga prodhimi i ngarkesës elektrike me largësinë e saj nga një pikë e dhënë. Momenti magnetik fiz. madhësia që del nga prodhimi i intensitetit të frymës elektrike me sipërfaqen që rrethohet nga një lak me rrymë. Momenti ( rrotullues) i forcës fiz. madhësia që del nga shumëzimi i forcës me krahun e saj.