mjekësi

Nga Wiktionary

mjekësi f.

  • 1. Shkenca që merret me mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, me studimin, e sëmundjeve të ndryshme, me parandalimin dhe me mjekimin e tyre. Mjekësia e përgjithshme. Mjekësia popullore tërësia e mjeteve dhe e mënyrave që janë përdorur brez pas brezi nga populli për mjekimin e parandalimin e sëmundjeve dhe që përbëjnë kurdoherë një përvojë shumë të vlefshme. Mjekësia ligjore degë e mjekësisë, e cilat merret me studimin e me zgjidhjen e çështjeve mjekësore (si p.sh. shkaku që ka sjellë vdekjen e dikujt, dëmtimet trupore etj.) që dalin në praktikën hetimore e gjyqësore. Punonjësit e mjekësisë. Fakulteti i Mjekësisë. Studion për mjekësi.
  • 2. Mjeshtëria e mjekut, profesioni i mjekut. Merret me mjekësi.