mis

Nga Wiktionary

MIS m.

  • 1. Pjesë e trupit, gjymtyrë. Miset e trupit.
  • 2. kryes. Tiparet e fytyrës. Miset e fytyrës. Mise mashkulli (femre). Ka mise të bukura. Ka miset e t'et. I ngjan vëllait nga miset.
  • 3. kryes. ~A, ~AT vjet. Anëtar i qeverisë a i një shoqërie; pjesëtar. Misat e qeverisë (e kabinetit). Misat e shoqërisë. Çdo mis i familjes.