mill

Nga Wiktionary

MILL m.

  • Këllëf prej metali, prej lëkure a prej druri, që shërben për të futur në të shpatën, thikën, hanxharin etj. Me pallë në mill. Thikë me mill. Futi shpatën në mill. Nxori thikën nga milli.
  • Një mill s'i nxë dy jataganë fj. u. shih te JATAGAN,~I.