mia

Nga Wiktionary

MIA pron.

  • 1. Shumës e IME. Vajzat e mia. Shoqet e mia. Punët e mia. Rrobat e mia. Urimet e mia.
  • 2. si em. ~T (të). Vajzat a gratë, me të cilat kam lidhje gjaku, farefisnie ose lidhje të ngushta miqësie; shoqe a mike, të cilat i dua dhe të cilave u besoj shumë. Për të miat kujdesem unë.