memorandum

Nga Wiktionary

MEMORANDUM m. dipl.

  • Notë që një qeveri i dërgon një qeverie tjetër për t'i shprehur pikëpamjen e vet për një çështje të caktuar, kundërshtimin ose protestën për një veprim të shtetit tjetër etj. Memorandum proteste. Memorandumi i qeverisë. Teksti i memorandumit. Dërgoi (paraqiti) një memorandum. Hodhi poshtë memorandumin.