maraq

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

MARAQ m. bot.

  • Bimë barishtore shumëvjeçare e ngjashme me koprën, me kërcell të degëzuar, me gjethe të holla si fije e me erë të mirë dhe me lulesë të verdhë, që rritet zakonisht nëpër ledhe në vende të thata e përdoret si erëz në gjellë ose si bimë mjekësore. Vaj maraqi.
  • Maraq i ëmbël bot. Lloj maraqi që mbillet në kopshte dhe që e ka rrëzën e kërcellit të mbështjellë me disa palë petësh të tulta, të cilat hahen si sallatë ose gatuhen në mënyra të ndryshme.