manometër

Nga Wiktionary

MANOMETËR m. fiz.

  • Aparat që shërben për të matur presionin e gazeve a të lëngjeve që ndodhen në një enë ose në një hapësirë të mbyllur. Manometër metalik (termik). Manometër regjistrues. Manometër me lëng (me zhivë). Manometër vaji. Shigjeta e manometrit.