mana

Nga Wiktionary

MANA pj. krahin.

  • Përdoret si fjalë e ndërmjetme, me kuptimin «me të vërtetë, të thuash të drejtën, për besë». Mana po (jo). Mana, të paktë i ka shokët. Mana, e di shumë mirë. Mana, s'është ashtu.