ma

Nga Wiktionary

MA

  • Trajtë e shkurtër e shkrirë e përemrit vetor, e formuar nga bashkimi i trajtës së shkurtër të vetës së parë në rasën dhanore të numrit njëjës (më) me trajtën e shkurtër të vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit njëjës (e). Ma dha. Ma tha. Ma fali. Ma tregoi. Ma pruri fjalën në shteg.