log

Nga Wiktionary

LOG m.

  • 1. Lëndinë e vogël (zakonisht në mal a në mes të pyllit); shesh i vogël, vend i rrafshët. Logu i fshatit (i kuvendit). U mblodhën në log. U mbush logu.
  • 2. vjet. Shesh ndeshjesh ose lufte, mejdan. Në log të burrave. I doli në log.
  • U bë log diçka u zbulua, doli në shesh. E bëri log diçka e ngjeshi mirë, e rrasi dhe e bëri rrafsh e të ngjeshur.