llërëdjegur

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

LLËRËDJEGUR mb. poet.

  • 1. Që i ka llërët të nxira nga dielli. Vajzat llërëdjegura.
  • 2. fig. Që është shumë punëtor, që punon shumë (zakonisht për ata që punojnë jashtë, në vend të hapur).