limit

Nga Wiktionary

LIMIT m. libr.

  • 1. shih CAK,~U 2, 4, 8, 9. Limit i caktuar. Limiti i mallrave. Limit i madhësisë. mat. Limiti i një shume. Investimet nën limit. ek.
  • 2. si mb. ~, ~E. Që është brenda kufirit të caktuar ose të pranuar; që është në cakun më skajor, më të fundit. Çmimi limit. Vlefta limite. Pikë limite.