lidhëz

Nga Wiktionary

LIDHËZ f.

  • 1. shih LIDHËS/E, ~JA 2-4. Lidhëzat e rrushit.
  • 2. gjuh. Pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që lidh dy gjymtyrë fjalie ose dy fjali dhe shpreh marrëdhënie të ndryshme sintaksore ndërmjet tyre. Lidhëz bashkërenditëse (nënrenditëse). Lidhëz këpujore (veçuese, kundërshtore, përmbyllëse). Lidhëz ftilluese (vendore, kohore, shkakore, qëllimore). Lidhëz e thjeshtë.