laureshë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

LAURESHË f. zool.

  • 1. Çafkëlore. Lauresha e malit. Kënga e laureshës.
  • 2. Zog këngëtar, pak më i madh se harabeli, me ngjyrë të përhime e me pika të errëta, që rri arave; çerdhukël.