laraquk

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

LARAQUK mb.

  • 1. Që është lara-lara, i larmë; që është pika-pika (zakonisht për kafshët e shpendët). Dele (dhi) laraquke. Dash (cjap) laraquk. Zog laraquk. Pulë laraquke. Gjarpër laraquk.
  • 2. Që i ka kokrrat në ngjyra të ndryshme; i larmë, i përzier. Misër (kalli) laraquk. Rrush laraquk.
  • 3. Që ka quka në fytyrë nga sëmundja e lisë, i vrarë lie. Njeri laraquk. Me fytyrë laraquke.